Tillsammans gör vi skillnad!

Folkrörelsen för psykisk hälsa i Jämtlands län är en bred samverkan mellan föreningar, organisationer och privata aktörer.

Civilsamhällets betydelse lyfts allt oftare fram som en viktig del bland annat i att främja arbetet för psykisk hälsa. I Jämtlands län finns många föreningar, organisationer, studieförbund och samfund som alla jobbar förebyggande.

Därför bildades Folkrörelsen 2017 för att gemensamt dra åt samma håll och bli en enad kraft – en motkraft. Arbetet ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030), hälsa och välbefinnande och hållbara städer och samhällen. Ett gemensamt arbete för psykisk hälsa är nödvändigt.

Ensam är inte stark

För att kunna göra skillnad kraftsamlar vi för att ta tillvara våra olika erfarenheter och kunskaper. Lokalt engagemang är grunden i det breda förebyggande arbetet. Vi behöver därför bli fler i vårt nätverk!

Därför ökar vi nu tempot ytterligare och vill att du hänger med – för att nå ut ännu bredare!

Nyheter/Tips/Föreläsningar