Projektet MerKraft

 

Projektet MerKraft handlar om att stärka och ge bättre psykiska hälsa till länets befolkning. Detta ska göras genom samverkan i aktiviteter, utbildning och informationsspridning med region, kommun och organisationer i länet.

Projektet ska ge våra samarbetsorganisationer i Folkrörelsen mot droger ökad kunskap kring sitt arbete med psykisk hälsa/ohälsa. Med detta projekt stöttar vi satsningen som regeringen och Sveriges kommuner och regioner har slutit kring hur man långsiktigt arbetar för en förbättrad psykisk hälsa hos landets befolkning.

Några av de aktiviteter som ska genomföras i projektet:

  • Våga Fråga utbildningar
  • Motkraftdag i Jämtlands läns kommuner
  • Utbildnings- och informationspoddar

Vill ni veta mera om projektet eller om ni vill vara en samarbetsorganisation så kan ni kontakta Joakim Sandström som jobbar som projektledare via dessa uppgifter nedan. Följ oss också på våra sociala medier där vi lägger upp information löpande.

Facebook: https://www.facebook.com/merkraft
Instagram:

Joakim Sandström
joakim@folkrorelsen.org
072-729 16 92

Kontakt

Projektledare
Joakim Sandström
joakim@folkrorelsen.org
0727291692