Motkraft

Motkraft är ett tillfälle där vi vill visa upp att det finns en mängd organisationer och aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid. Föreningar och organisationer med flera kan informera eller marknadsföra sina verksamheter och rekrytera nya medlemmar.

Genom detta vill folkrörelsen visa upp att det finns en mängd alternativ att erbjuda ungdomar och vuxna i syfte att dels minimera psykisk ohälsa och bryta social isolering. En meningsfull fritid bidrar till en bättre hälsa och ökad gemenskap och vi tror att det finns något för alla!