Upprop

VÄLKOMNA!

Kom ihåg reglerna för manifestationen, 16/6 kl 11!

Partipolitisk neutralitet gäller för samtliga. Över tusen har anmält sitt deltagande intresse, men det är omöjligt att veta hur många som verkligen dyker upp:
Människor uppger att de vill komma och stödjer vår sak, men är livrädda. De VÅGAR inte tillvarata sina grundlagsskyddade rättigheter. Detta – gott folk – är det politiska klimatet som regeringen är fader till. Bara den saken skvallrar om att det gått överstyr. Över huvud taget är de påbjudna attityderna mot de som inte samtycker till regeringens absurda splittringspolitik- vilket i realiteten är den breda majoriteten av befolkningen – närmast otäcka i sin karaktärsmordiska ambition.
Men vi vet: det går inte ge efter för rädsla om vi inte vill ha anledning att inom snart framtid behärskas helt av den och gå under i den.

Ett uppskattat genomsnitt för manifestationens deltagare täcker in alla samhällsgrupper, och alla är lika välkomna som stöder vårt krav om att regeringen måste ändra färdriktning omgående eller avgå frivilligt -det extrempolitiska haveriet kan inte fortsätta!

Vi vädjar – än en gång -till politikerna goda omdöme och sunda förnuft. Besinna er och sluta för guds skull upp med er bisarra och – rent ut sagt – omogna konsekvensförnekelse, innan det är för sent!
Vi reagerar för allas räkning, och på det prestigedrivna politiska haveriet, men ingen får ta tillfället i akt att göra omdömeslösa eller partipolitiska utspel. Låt allt få ha sin egen tid och sin plats.

Det handlar inte om vilken politik vi vill ha istället, utan vilken vi måste bli av med! Detta för att någon annan ska ha minsta chans att reparera de sociala, mänskliga, kulturella och ekonomiska skadeverkningarna inom en överskådlig framtid.

Kom ihåg vad det står i regeringsformen och som regeringen själva å det grövsta åsidosätter och hindrar oss andra att upprätthålla:

2 §
[…]
“Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

– Varför vill regeringen beröva våra barn och barnbarn det trygga och sammanhållna välfärdsland som vi själva ärvde och gavs förtroendet att förvalta?

Vi är skyldiga att reagera!

Endast svenska flaggor är välkomna och plakat med anständiga budskap.
– Situationen i Sverige är uteslutande politikernas fel.

Vi möts i stockholm!

Folkrörelsen Värmlandsgruppen.