Spridningskonferens 2020

 

En kompetensmässa för praktiker av praktiker – för ett tryggt och attraktivt län.

För femtonde året i rad genomförs den årliga spridningskonferensen i samarbete mellan länets kommuner, Regionen Jämtland Härjedalen och Folkrörelsen mot droger Jämtlands län.

  • Datum: 6 februari 2020
  • Tid: 08.30-16.00
  • Plats: Folkets Hus, Krondikesvägen 93, Östersund

Sedan hösten 2006 har det pågått en kraftsamling, en mobilisering mot droger i Jämtlands län. Kraftsamlingen har gett effekt, bland annat genom minskad alkoholkonsumtion bland unga. Stärkta av positiva resultat och en trend som pekar i rätt riktning är det dags att ta nästa steg i vårt gemensamma arbete.

Samhällsarbete – Social mobilisering

Social mobilisering handlar om hur organisering av marginaliserade och diskriminerade grupper i samhället kan bidra till social förändring och utveckling.

Syfte med årets spridningskonferens är att uppmärksamma samhällsarbetets betydelse i det förebyggande arbete samt visa på några goda exempel som med fördel kan tillämpas i länet.

Konferensen är kostnadsfri, men har en no-show avgift om 500 kr.

Välkommen!

Program:

08.30 – 09.00

Kaffe

09.00 – 09.15 

CAN undersökning – Vad vet vi från drogvaneundersökning om ensamhet och bristande social samvaro? Adam Edler, Folkhälsosamordnare, Region Jämtland Härjedalen

09.15 – 10.00 

Om att förändra: Vi kan! Margareta Winberg, Särskild utredare i regeringens utredning för framtidens socialtjänst.

10.00 – 11.00

Vi behöver ett mind shift! Hur lyckas vi skapa en inovativ och hållbar förändring för att möta framtidens behov och utmaningar?

Om hur vår digitala omvärld påverkar både samhälle och individ. Hur förflyttar vi oss från att arbeta reaktivt till proaktivt? Niklas delar med sig av insikter och tankar från Länsförsäkringars innovationsarbete och de piloter de gjort runt om i landet, bla ”Goda Grannar” som handlar om att byta ut de traditionella grannsamverkanskyltarna till en ny modern digital tjänst för samverkan mellan grannar för att öka tryggheten i närområdet.

Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar AB

11.45  12.30

Lunch

12.30  14.00

Samhällsarbetets teori, metod och praktik.

Generella erfarenheter från forskningsdokumentation och projektbeskrivningar samt praktiska exempel från det områdesbaserade samhällsarbetet i Mölndals stad. Föreläsningen avrundas med en gemensam reflektion.

Björn Andersson, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet och Åsa Banic Pedersen, enhetschef, Enheten för samhällsarbete, Mölndals stad.

14.00 – 14.45

Samverkansteam i Angered – en metod som utgår från stadsdelens områdesarbete. Socialtjänstens familjebehandlare och skolsocionomer arbetar tillsammans med högstadieskolor kring de ungdomar i störst risk att utveckla normbrytande beteende.

Andreas Wetterberg och Anna Othberg Koordinatorer, Socialtjänsten i Angered.

14.45 – 15.00

Föräldraskap och argument om cannabis – att skydda unga i en drogliberal omvärld.

I Nordamerika pågår en kommersialisering av cannabis. Hur ska man som förälder och vuxen i Sverige skydda sina barn mot cannabisindustrins aggressiva marknadsföring och normalisering av sina produkter? Vad behöver vi veta om cannabis? Erik Leijonmarck är författare till Droghandboken: guide för föräldrar och andra nyfikna och tillika generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs (ECAD) som arbetar med att stötta kommuners drogförebyggande arbete.

Erik Leijonmarck, författare och generalsekreterare för ECAD, European Cities Against Drugs.

15.00 – 15.45

Nazibruden – Vägen in i hatet och vägen ut.

Hon kallades Nazibruden i Bollnäs och vid hennes köksbord samlades medlemmar i Svenska motståndsrörelsen. I tre år levde Anna-Lena Joners Larsson tillsammans med en av Sveriges mest kända nazister och sångare i ett av Europas största vit makt band. Om vägen in i en isolerad värld med ilska och hat, och den svåra vägen tillbaka till ett normalt liv, delar Anna-Lena Joners Larsson i sina föreläsningar och i boken Nazibruden. Idag arbetar Anna-Lena med nyanlända och lever ett helt annat liv.

Anna-Lena Joners Larsson, Integrationsamordnare, Bollnäs kommun

15.45 – 16.00

Avslutning – vad tar vi med oss inför 2020?

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

För mer information

Kontakta Thomas Andersson
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se

OBS! Sista datum för anmälan är fredag 25 januari och din anmälan är bindande.