Alkohol

Trygg och nykter transport

Erbjudande om utbildning och stöd till fotbollsföreningar som vill arbeta för en Trygga Nyktra Transporter i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet.

Medlemmarna i Jämtland-Härjedalens Fotbollsförbund – barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet. I samband resor till och från träning, match och tävling på annan ort, utsätts medlemmarna för trafikfaror. Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett utbildningsmaterial med syfte att öka säkerhet och medvetenheten kring bilkörning i samband med idrottsresor.

Med hjälp av materialet ”Trygga och Nyktra Transporter” arbetar föreningen fram en policy/handlingsplan som tydliggör att föraren alltid ska vara utvilad och nykter och alltid anpassa körningen på ett trafiksäkert sätt. Därefter genomförs denna webbaserade utbildning, för ledare och föräldrar som kör bil till träningar och matcher, som i huvudsak handlar om att reflektera bl.a. över alkoholvanor och bilkörning.

Efter avslutad utbildning diplomeras föreningen. Vilket innebär att det framgår på föreningens hemsida, facebook sida mm, att föreningen har genomföra utbildning för verksamhetsåret och att föreningen arbetar aktivt med Trygga och nyktra transporter.

Som en del i uppföljningen kommer polisen att genomföra slumpmässiga trafiknykterhetskontroller i samband med träning och matchtillfällen under året. Region JH tillsammans med Länsidrottsförbundet Jämtland Härjedalen genomför årliga uppföljningsmöten med de föreningar som har diplomerats.

Faktaruta

HJdlkjsd flsdjf sdlfkjs dflkjsdf lskdjf lsdfkj sdflsdkf jsdlöfjs dfölsdjf ösldfj sdölfjsd fölsdjf ölsdfj sdölfj sdfölsdj fölsdjf södlfj 

södjs följsd fölsdjf öldsfj sdölfj sdöfljsd fölsdjf ösdlfj sdfö

Övriga upplysningar

Thomas Anderson
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se