William J SeymourVäckelserörelsen eller Pingströrelsen (även Pentekostalism [fr. grekiska Pentēkostē]) startade kring det förra sekelskiftet. Idag omfattar rörelsen mer än 600 miljoner människor i hela världen.

De flesta spårar rörelsens uppkomst till Azusa Street, Los Angeles och den afroamerikanske predikanten William J. Seymour (1870-1922). Seymour sände ut hundratals missionärer för att sprida väckelserörelsen och brukar därför tillskrivas som ”upphovsman” till den globala klassiska pingströrelsen.

Redan innan första världskriget hade rörelsen spridits till mer än 50 länder. Förutom att skicka ut missionärer, spred Seymour också rörelsen runt om i världen genom publicering av tidningar.

Tidningarna främjade Seymours vision och version av pentekostalismen genom att däri publicera sina predikningar, doktrinära läror, lärdomar av andra tidiga ledare, och otaliga vittnesbörder om andlig förnyelse, missioner och andliga Gåvor.

Seymour och aktiviteterna på Azusa Street var de enskilt viktigaste katalysatorerna i ursprunget till de klassiska pingströrelserna i USA, England, Norge, Sverige, Liberia, Sydafrika, Indien, Kina och Japan. Men det fanns andra ledare och centra i dessa länder som också hjälpt till att sprida rörelsen runt om i världen.

Vad är pingströrelsen?

I nya testamentet instruerar Jesus sina anhängare att be för utgjutande av den Helige Ande. I Apostlagärningarna 2:4 börjar den helige ande tala i okända tungor och manifestera andra andliga gåvor. Syftet med tungor och andliga gåvor var att ge Kristi lärjungar och andra anhängare makt och förmåga att predika det kristna budskapet över kulturer och nationaliteter.

Klassiska pingstvänner bejakar alla de andliga gåvor som anges i Bibeln, inklusive att tala i tungor, tolkning av tungomål, profetior, undervisning, evangelisation, visdom, kunskap, uppmaning, tro, helandets kraft, mirakel och att utgjuta onda andar, bidra, ge stöd och barmhärtighet (KOR. 12:8-10, 28-30; EF. 4:11; Rom. 12:6-8; 1 PET. 4:11; Mark 16:17). De flesta tror att alla dessa gåvor finns tillgängliga idag med undantag av apostel, som var reserverad för de ursprungliga 12 apostlarna. Ett litet men växande segment av rörelsen anser att även apostel är tillgänglig idag för de som likt de ursprungliga lärjungarna skickas till en tidigare onådd folkgrupp.

Klassiska pingstvänner har historiskt trott att Helige Ande vanligtvis bevisas genom att tala i okända tungor. De flesta tror tungor är en övernaturlig manifestation av Anden (Apg 2:4, 10:46, 19:6; I cor. 12:10) som är öppen för alla pånyttfödda kristna (Joh 3:3) oavsett kön, ras, klass, nationalitet, eller kristen tradition. Som ett resultat har rörelsen spridit sig till större delen av den kristna världen, ofta som en förnyelse rörelse inom den större rörelsen.

Pingströrelsen i Sverige

Pingstväckelsen nådde Sverige 1906-1907 genom svensk-amerikanen Andrew G Johnson och dess medlemmar kallas pingstvänner. Det är den största frikyrkliga rörelsen i Sverige med omkring 100 000 medlemmar. Lewi Pethrus som ledde den största pingstkyrkan i Sverige, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm var den svenska pingströrelsens informelle ledare fram till sin död 1974. Pingströrelsen är en kristen kyrka och är medlemmar i Sveriges kristna råd och därmed kyrkornas världsråd.

Att tala i tungor

Pingstvänner ser de främsta syftena med att tala i tungor att göra det möjligt för kristna att utföra mångkulturellt missionsarbete, för att förmedla ett gudomligt givet budskap till kyrkan eller den kristna gemenskapen, och att tjäna som ett privat bönespråk.