Frivilligcentraler och mötesplatser

En frivilligcentral är en lokal mötesplats med information om och fördelning av frivilliga uppgifter, som gör det enklare för alla att engagera sig. En kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliga insatser (till enskilda eller till organisationer) och de som har behov av att få ta del av dessa frivilliga insatser.

Frivilligcentralen har till uppgift att synliggöra det frivilliga arbetet i närområdet och visa hur de frivilliga insatserna kan fungera som ett komplement till den offentliga och privata sektorn.

En grund i frivilligcentralernas arbete är att engagera människor utifrån sina egna önskningar och behov, med utgångspunkten att alla människor har något att ge.

En frivilligcentral kan vara organiserad på olika sätt och drivas av olika aktörer, både av ideell och offentlig sektor. Verksamheten i sig kan också se olika ut med olika innehåll.

Vissa frivilligcentraler drivs som en mötesplats för människor där man kan träffas och hitta på aktiviteter tillsammans medan andra är en sluss till frivilligt engagemang på olika sätt.

Många frivilligcentraler arbetar också med att förmedla kontakt mellan personer som önskar göra insatser och de som har behov av sällskap, hjälp och stöd. Hur frivilligcentralen väljer att utforma sitt arbete beror på lokala förutsättningarna och behoven.

Delar av Folkrörelsen har tidigare tagit initiativ att tillsammans med Östersunds kommun utveckla tankar och idéer kring frivilliguppdrag inom vård och omsorg.

Länk till mötesplatser >

Tips för att starta en frivilligcentral

  • Skaffa dig kunskap om det lokala föreningslivet och kommunens arbete med mötesplatser och frivillighet.
  • Fråga människor om vilka behov de ser.
  • Samla nyckelpersoner och påbörja en dialog för att bygga något tillsammans.
  • Ta tillsammans fram mål och syfte med verksamheten.
  • Sök finansiering hos kommunen, via olika stiftelser/fonder och projektpengar.