Utvärdering Spridningskonferens 2024


Utvärdering Spridningskonferens 2024

"*" indicates required fields

1. **Hur bedömer du den övergripande kvaliteten på konferensen?***
2. **Hur relevant ansåg du informationen som delades under konferensen vara för ditt arbete/engagemang inom ämnet?***
3. **Hur skulle du bedöma möjligheterna till nätverkande och kontaktskapande under konferensen?***
4. **Hur upplevde du praktiska arrangemang såsom plats, tid, och logistik?***
This field is for validation purposes and should be left unchanged.